fbpx

Soluții la nevoile dumneavoastră.

Sună acum la:

+40 312 265 546

logo

09:00 - 18:00 (RO)

Luni - Vineri

REGULAMENT CONCURS: Opinia ta conteaza!

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul Concursului ”Opinia ta conteaza!” (denumit in continuare„Concursul”) este MAIER Consultants LTD, cu sediul in Kemp House, 160 City Road, London, United Kingdom, EC1V 2NX.

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit in continuare („Regulament”) care este obligatoriu pentru toti participantii.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala.

Pe perioada Concursului, MAIER Consultants, va desfasura urmatoarele servicii:

  1. va contacta castigatorii pentru validarea si colectarea datelor in vederea livrarii premiilor;
  2. va preda premiile castigatorilor, dupa validarea si identificarea acestora in conditiile stabilite prin Regulament;
  3. la data acordarii premiilor va legitima castigatorii si va intocmi un proces verbal de predare-primire a premiilor, Organizatorul fiind absolvit de orice raspundere ulterioara legata de premiul acordat castigatorului.

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI

Concursul se va desfasura in perioada 13 septembrie-12 ianuarie 2019 pe pagina de Facebook a companiei MAIER Consultants, https://www.facebook.com/maierconsultants/.

SECTIUNEA 3. DREPTURI SI CONDITIILE DE PARTICIPARE

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, care respecta conditiile prezentului regulament si care urmeaza indicatiile prezente in acest Regulament pentru a-si valida participarea. Nu pot participa angajati ai Organizatorului si ai celorlalte companii implicate in aceasta actiune, precum si rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrala, liber consimtita si in afara oricarei constrangeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare apartine in exclusivitate al participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale.

Pentru a putea participa la Concurs, participantii trebuie sa aiba un cont de Facebook, completat cu o adresa de email valida si nume / prenume reale. Daca nu aveti cont de utilizator va puteti creea un cont nou, la adresa: https://facebook.com/.

SECTIUNEA 4. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu dispozițiilor Legii cu privire la Protecția Datelor din 2018 (Data Protection Act 2018) pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de catre participanti la inscrierea in concurs exclusiv in scopul anuntarii si identificarii castigatorului.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Utilizatorii vor afla de concurs de pe pagina MAIER Consultants LTD de pe Facebook.

Utilizatorii se pot inscrie in concurs in perioada 13 septembrie 2018 (ora 00:00) – 12 ianuarie 2019 (ora 23:59), astfel:

  1. Intra pe pagina MAIER Consultants LTD de pe Facebook accesand https://www.facebook.com/maierconsultants/
  2. Devine fan al paginii de mai sus.
  3. Trimit prin mesaj privat sau prin email la info@maier-consultants.com un material audio-video de minim 30 secunde prin care detaliaza experienta avuta in relatia lor sau a prietenilor lor, cu MAIER Consultants.

Simpla devenire de fan pe contul de Facebook nu presupune si inscrierea in concurs, este necesar si materialul audio-video.

Fus orar: ora Londrei.

SECTIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI

Se vor acorda un singur premiu in bani in valoare de 500€.

SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORULUI

Castigatorul va fi desemnat in urma tragerii la sorti a numarului alocat materialului audio-video. Acest numar va fi publicat pe pagina oficiala a consursului: https://elit-consultants.com/concurs-opinia-ta-conteaza/.

Toti participantii la concursul “Opinia ta conteaza!” trebuie sa indeplineasca conditiile Regulamentului.

SECTIUNEA 8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI

Castigatoriilor concursului de pe Facebook  li se va aduce la cunostinta rezultatul concursului in 24 de ore dupa incheierea jurizarii, astfel: vor fi contactati prin mesaj pe Facebook sau prin intermediul datelor de contact pe care le au completate in profilul lor de pe Facebook si li se va afisa numele pe pagina MAIER Consultants LTD de pe Facebook.

In cazul in care castigatorii nu trimit in 72 de ore informatiile solicitate de Organizator sau daca au furnizat date de contact eronate/ incomplete, premiul se va acorda altui utilizator, ales de catre companie prin acelasi mecanism.

Organizatorul nu este responsabil pentru intarzierea anuntarii castigatoarelor din motive care nu tin de el.

Castigatorii vor intra personal in posesia premiului, incepand cu data 21 ianuarie 2019, strict prin transfer bancar intr-un cont in euro.

La receptionarea premiului castigatorul trebuie sa:

  1. Prezinte dovada transmiterii materialului audio-video.
  2. Inregistreze un mesaj audio-video de confirmare a primirii premiului.

SECTIUNEA 9. DREPTURI DE AUTOR

Dupa transmiterea si validarea materialului audio-video pentru concurs, acesta ramane proprietatea MAIER Consultants LTD.

SECTIUNEA 10. INCETAREA CONCURSULUI

Prezentul Concurs va inceta de drept la data de 13 ianuarie 2019, ora 00.00 si poate inceta inainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forta majora – de natura a face imposibila derularea.

SECTIUNEA 11. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul Concursului este disponibil in mod gratuit pe adresa https://elit-consultants.com/regulament-concurs-opinia-ta-conteaza/. Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui Regulament. Orice modificari ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe https://elit-consultants.com/regulament-concurs-opinia-ta-conteaza/.

SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

Organizatorul campaniei nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare legate de premiul oferit, acestea cazand in sarcina persoanei castigatoare.

SECTIUNEA 13. LITIGII

In cazul unor litigii aparute intre MAIER Consultants LTD si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor britanice competente.

error: Continut protejat!