fbpx

Soluții la nevoile dumneavoastră.

Sună acum la:

+40 312 265 546

logo

09:00 - 18:00 (RO)

Luni - Vineri

Legal

Prin contactarea MAIER Consultants, indiferent de canalul de comunicare ales (telefonic, chat, email, comentariu sau mesaj pe pagina de Facebook a companiei, completarea unui fomular de cerere etc) confirmați că ați citit și înțeles Termenii și Condițiile noastre și vă dați acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor dvs cu caracter personal pe care le transmiteți, confirmați că aceste date corespund realității și vă dați consimțământul ca aceste informații să fie procesate de către MAIER Consultants și colaboratorii săi în scopul prestării serviciilor solicitate.

I. ACCEPTAREA CONDIŢIILOR
a) Accesarea acestui website și/sau solicitarea serviciilor noastre presupune acordul explicit al dumneavoastră asupra Termenilor & Condițiilor și a Politicii de Confidențialitate.

a.1) MAIER Consultants LTD (11381874) este proprietarul/ administratorul website-ului https://maier-consultants.com.
a.2) MAIER Consultants (MANCHESTER) LTD (12139786) este proprietarul/ administratorul website-ului https://manchester.maier-consultants.com.

b) Termenii și condițiile pot fi schimbate în orice moment de către administratorul site-ului fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare “Utilizatori”, “Clienți” sau “Solicitanți”.
c) Utilizatorii vor avea acces permanent la Termenii și Condițiile pentru utilizarea serviciilor accesând https://maier-consultants.com/legal, pentru a le putea consulta în orice moment. În cazul în care nu sunt de acord cu termenii și condițiile impuse, utilizatorii trebuie să înceteze accesarea website-ului și să nu solicite sub nici o formă prestarea de servicii, inclusiv consultanța gratuită.

II. DESCRIEREA SERVICIILOR ȘI NEANGAJAREA RĂSPUNDERII
a) Site-ul https://maier-consultants.com reprezintă o prezentare generală a serviciilor oferite de către MAIER Consultants. Informațiile prezentate privind activitatea companiei și tarifele afișate nu sunt în mod obligatoriu atotcuprinzătoare, complete, corecte sau actualizate.
b) MAIER Consultants nu garantează cu privire la exactitatea informaţiilor publicate la un moment dat, deşi va încerca pe cât posibil ca la publicarea acestora pe site, toate informațiile să fie precise.
c) O informație sau un document disponibil pe site nu reproduce în mod obligatoriu textul unui document oficial. Numai documentele și actele normative publicate de către organele abilitate sunt considerate autentice.
d) MAIER Consultants nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care anumite informaţii sunt prezentate cu întârziere, sunt pierdute, şterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive. De asemenea, MAIER Consultants nu îşi asumă nicio răspundere pentru consecinţele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactităţii informaţiilor publicate sau existente pe website.
e) Utilizatorii vor folosi informaţiile furnizate de reprezentanții MAIER Consultants, pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informaţiilor furnizate, Utilizatorii acceptă ca MAIER Consultants va fi absolvită de orice răspundere.
f) Clientul se angajează să furnizeze date conforme cu realitatea, să înțeleagă serviciul prestat și să își asume consecințele în cazul în care datele furnizate sunt incorecte.
g) Site-ul poate să cuprindă linkuri către site-uri externe şi informaţii privind terţe entităţi, fără a implica asumarea vreunei răspunderi cu privire la corectitudinea sau actualitatea informaţiilor, funcţionarea link-urilor externe, conţinutul respectivelor site-uri ori securitatea accesării acestora.
h) Neangajarea răspunderii nu se răsfrânge şi asupra obligaţiei MAIER Consultants de a respecta legislaţia în vigoare şi nu poate exclude obligaţiile MAIER Consultants impuse de lege.

III. PROTECȚIA DATELOR
a) MAIER Consultants se obligă să administreze datele dumneavoastră personale în condiţii de siguranţă, în scopul acordării de servicii de consultanță, procesare de date în vederea prestării unui serviciu şi numai în vederea realizării scopurilor solicitate.
b) Modul în care utilizăm aceste informații este supus indicațiilor dumneavoastră, dispozițiilor Legii cu privire la Protecția Datelor din 2018 (Data Protection Act 2018) și obligației noastre de confidențialitate. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că activitatea noastră poate implica furnizarea de informații către entități terțe.
c) Aveți dreptul legal să accesați datele dumneavoastră personale pe care le deținem, în conformitate cu legislația referitoare la protecția datelor.
d) În situația în care, indiferent de canalul de comunicare ales, transmiteți documente și date cu caracter personal a altor persoane decât dvs, prin transmiterea acestor informații confirmați că ați primit consimtământul acestora cât și faptul că i-ați informat cu privire la Termenii și Condițiile de utilizare a serviciilor noastre.
e) Putem solicita altor companii sau persoane să desfășoare activități de consultanță, servicii legale, traducere, tipărire, fotocopiere, sau de altă natură pentru a asigura promptitudinea efectuării serviciilor solicitate. Întotdeauna ne vom asigura de încheierea de contracte de confidențialitate cu furnizorii noștri externi. În cazul în care nu doriți ca datele dumneavoastră să fie subcontractate, vă rugăm să NU solicitați serviciile MAIER Consultants. Transmiterea unei cereri, indiferent de canalul de comunicare ales, reprezintă consimțământul dvs.

1. Scopurile pentru care colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal
a) MAIER Consultants colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pentru următoarele scopuri de prelucrare:
• administrarea, îmbunatatirea și realizarea serviciilor furnizate de site-ul www.maier-consultants.com.
• activități comerciale de vânzări servicii, cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare vânzări de servicii pe website-ul www.maier-consultants.com, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață, statistică.
• reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a serviciilor MAIER Consultants, desfăsurarea campaniilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmărire și monitorizare a vânzărilor de servicii și comportamentului consumatorului.
• activități de post-vânzări, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor/clienților privind evaluarea serviciilor oferite (inclusiv evaluarea serviciilor pe website-ul www.maier-consultants.com), îmbunătățirea calității serviciilor noastre prin activitatea desfășurată în cadrul serviciului Call Center;
• în scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare.

2. Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm
Pentru realizarea scopurilor de mai sus prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal:
a) Pentru administrarea, îmbunătățirea și realizarea serviciilor furnizate de site-ul www.maier-consultants.com:
• nume, prenume, adresa (domiciliu/reședința), e-mail, informații tehnice cu privire la dispozitivul vizitatorului – locația acestuia, adresa IP, tipul de echipament hardware, informații în legătură cu intervalul orar precum și data la care a fost folosit website-ul www.maier-consultants.com, alte informații care rezultă din folosirea aplicațiilor de tip Cookies; Pentru mai multe informații legate de cookie-uri, vă rugăm consultați Politica de utilizare Cookie-uri afișată pe website.
b) Pentru activități comerciale de vânzări de servicii, cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare vânzări, inclusiv vânzări online pe website-ul www.maier-consultants.com, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață, statistică:
• nume, prenume, adresa (domiciliu/reședința), telefon, e-mail, adrese de livrare.
c) Pentru reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a serviciilor MAIER Consultants, desfășurarea campaniilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentului consumatorului.
• nume și prenume, telefon/fax, e-mail, adresa (domiciliu/reședința), obișnuințe/ preferințe/ comportament.
d) Pentru activități de post-vânzări, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor/ clienților privind evaluarea serviciilor oferite de MAIER Consultants, îmbunătățirea calității serviciilor în cadrul serviciului Call Center:
• nume și prenume, telefon/fax, e-mail, adresa (domiciliu/reședința), voce, obișnuințe/preferințe/comportament, alte date care rezultă din evaluarea produselor de către clienți – în plus, MAIER Consultants prelucrează date referitoare la: cod numeric personal, serie și număr act identitate, documente de călătorie, certificate de stare civilă, date bancare, alte documente și informații necesare prestării serviciului solicitat, în funcție de țara în care acesta locuiește în străinătate.
e) În scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare: stocarea de date cu caracter personal menționate la scopurile de mai sus în vederea menținerii evidențelor legate de activitățile desfășurate, pentru protejarea drepturilor în justiție și exercitarea altor drepturi conform legii și contractelor încheiate, îndeplinirea eventualelor cerințe de arhivare, în acord cu dispozițiile legale.
f) Datele cu caracter personal care beneficiază de un regim special de protecție cum ar fi codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, vor fi colectate și prelucrate în condiții limitative și în concordanță cu dispozițiile legale pentru asigurarea respectării regulilor aplicabile în domeniul protecției datelor cu privire la acestea. Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru ca MAIER Consultants să realizeze activitățile listate conform celor de mai sus.

3. Cui dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal
a) În vederea realizării unuia sau mai multor scopuri din cele menționate mai sus, MAIER Consultants poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:
• Secției Consulare, prin completarea de către consultanții noștri a formularului aferent serviciului solicitat, prin intermediu Ghișeului Consular Online (www.econsultat.ro). Aceste date sunt prelucrate de Ministerul Afacerilor Externe în strictă conformitate cu dispoziţiile RGPD pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
• Foreign and Commonwealth office (FCO), pentru procesarea cererii de apostilare a documentelor emise pe teritoriul Marii Britanii;
• partenerilor contractuali ai MAIER Consultants (cum este cazul companiilor cu care MAIER Consultants se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare);
• furnizori de servicii (de marketing, servicii de plată / bancare sau alte servicii), inclusiv entități care asistă MAIER Consultants în prelucrarea de date în calitate de împuterniciți, asiguratori, autorități publice (Ambasade, Secții Consulare, Parchet, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate, altor companii din același grup cu MAIER Consultants precum și dumneavoastră ca persoană vizată în contextul exercitării dreptului dumneavoastră de acces.

Datele înregistrate de MAIER Consultants nu se vând către terți și sunt folosite doar în scopul prestării și îmbunătățirii serviciilor noastre.

4. Prin citirea prezenței Politici ați luat la cunoștință de faptul că vă sunt garantate următoarele drepturi:
a) de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
b) de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal;
c) de rectificare a datelor dumneavoastră cu caracter personal;
d) de ștergere (“dreptul de a fi uitat”) a datelor personale;
e) de a obține restricționarea prelucrării;
f) la portabilitatea datelor;
g) de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați rectificarea, actualizarea ori ștergerea datelor în condițiile legii – în cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricând, în mod gratuit și fără justificare;
h) de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat, inclusiv crearea de profiluri;
i) de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere;
j) de a vă adresa justiției în cazul în care s-au constatat încălcări ale legislației în materie;

Vă puteți exercita aceste drepturi trimițând un e-mail către MAIER Consultants prin accesarea formularului de contact la adresa https://maier-consultants.com/contact/ sau ne puteți scrie la office@maier-consultants.com.

Puteți să vă opuneți oricând și fără justificare, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing direct, prin trasmiterea către MAIER Consultants . (prin accesarea formularului de contact la adresa https://maier-consultants.com/contact/ sau la adresa office@maier-consultants.com, a unei solicitări scrise, datate și semnate în acest sens. În acest caz, solicitarea dumnevoastră va fi înaintată către departamentul specializat al MAIER Consultants , este posibil să primiți un mesaj prin care se confirmă că opțiunea dumneavoastră a fost notată, precum și orice alte informații necesare, după caz.

5. Prevederi speciale legate de minori
a) MAIER Consultants nu realizează activități promoționale de marketing direct față de minori însă, în activitățile sale de prelucrare de date, MAIER Consultants poate întâmpina solicitări venite din partea părinților sau a reprezentantul legal al minorului unde sunt transmise documente și informații justificative care contin date cu caracter personal a minorilor. Aceste documente și informații sunt transmise de părinți sau a reprezentantul legal al minorului strict pentru procesarea serviciului solicitat (apostilări, transcrieri de documente, obținere de documente de identitate sau călătorie, traduceri și alte servicii prestate de MAIER Consultants).
b) Minorilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani nu li se permite solicitarea de servicii sau orice comunicații cu MAIER Consutants, ori participarea la concursuri sau campanii ale MAIER Consultants, decât dacă aceasta se realizează în numele minorului de către reprezentantul legal sau tutorele minorului în cauză, conform legii.
c) Minorii care au implinit vârsta de 14 ani pot achiziționa produse sau servicii și solicita și primi comunicații de MAIER Consutants numai dacă au acordul reprezentantului sau tutorelui legal, conform legii.
d) De asemenea, orice persoană care ne furnizează datele personale prin intermediul site-ului sau alte aplicații sau dispozitive acoperite de această Politică garantează că este major, respectiv are capacitate deplină de exercițiu.
e) Orice colectare sau prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai în condițiile legii, și având în vedere cele de mai sus.

6. Durata prelucrării datelor
a) Va fi determinată în general de momentul exercitării dreptului dumneavoastră la opoziție, în conditiile art. 21 alin. 2 din Regulamentul European nr. 679/2016.
b) Excepție: Pentru datele declarate în cadrul serviciului call center, durata prelucrării datelor este de 3 ani, ca regulă, sau până la exercitarea dreptului de opoziție. De asemenea, MAIER Consultants poate stoca datele cu caracter personal pe o astfel de durată mai îndelungată, în scop probatoriu și de arhivare.
c) Totodată, stocarea datelor personale pentru o perioadă mai îndelungată de timp se poate realiza pentru realizarea de statistici, îmbunătățirea serviciilor, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață.

7. Alte informații
a) Vă rugăm să verificați la fiecare utilizare a serviciilor noastre prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru a fi tot timpul informați în legătura cu aceasta, accesând https://maier-consultants.com/legal/.
b) La încheierea operațiunilor de prelucrare, datele înregistrate vor putea fi transferate, integral ori parțial, oricărei alte persoane juridice cu respectarea legislației speciale în vigoare, în condițiile în care acestea vor fi folosite în scopuri similare cu cele prevăzute în acest document.
c) Pentru inregistrarea eronată a datelor personale cauzată de softul de indexare a datelor, MAIER Consultants nu își asumă nicio responsabilitate.
d) Vă semnalăm faptul ca niciun program de securizare a informațiilor nu este infailibil.

IV.  OBȚINEREA UNEI PROGRAMĂRI LA CONSULAT

Servicii similare pot fi accesate gratuit prin Ghișeul Consular Online pe www.econsulat.ro. Mai multe informații despre Ghișeul Consular Online puteți afla pe https://www.informatiiconsulare.ro sau prin email la contact@informatiiconsulare.ro.

 1. Prin solicitarea serviciilor MAIER Consultants declarați că ați înțeles TERMENII ȘI CONDIȚIILE PENTRU OBȚINEREA UNEI PROGRAMĂRI LA CONSULAT, astfel încât vă sunt clare condiţiile pe care trebuie să le îndepliniți și pașii necesari în vederea obţinerii unui serviciu consular.
 2. Pentru a putea demara completarea unei solicitări de serviciu consular, trebuie să agreaţi condiţiile de utilizare a portalului eConsulat. Prin depunerea cererii pentru intermedierea unui serviciu consular, vă exprimați acordul cu privire la acceptarea termenilor și condițiilor disponibile pe https://www.econsulat.ro/Account/TermeniSiConditii.
 3. MAIER Consultants acționează ca intermediar între dvs și autoritățile române, pentru obținerea programărilor necesare la misiunea diplomatică/oficiul consular român din zona în care locuiți în străinătate.
 4. Reprezentanții MAIER Consultants nu sunt angajați ai Ministerului Afacerilor Externe sau parteneri/colaboratori ai misiunii diplomatice/oficiului consular român, ci personal independent care prestează servicii profesionale la cererea dvs. 
 5. Nu există nici un protocol de colaborare între MAIER Consultants și autoritățile române sau misiunea diplomatică/oficiul consular român la care sunteți arondați, iar solicitarea serviciilor noastre reprezintă alegerea dvs.
 6. Pentru a obţine un serviciu consular prin intermediul MAIER Consultants, este necesar să vă prezentați personal, la data programării, la misiunea diplomatică/oficiul consular român la care sunteți arondat.
 7. Cererile preluate de MAIER Consultants sunt arondate de Ghișeul Consular Online (eConsulat) la misiunea diplomatică/oficiul consular român din zona în care locuiți în străinătate, în funcție de zona de competență a acestora.
 8. După ce a fost trimisă solicitarea dvs. prin intermediul Ghișeului Consular Online, consultanții noștri vă vor contacta telefonic sau prin e-mail privind parcurgerea următorilor pași, doar după verificarea cererii de către misiunea diplomatică/oficiul consular român.
 9. La depunerea cererii înțelegeți pe deplin că cererea dvs. de serviciu consular va fi supusă unei examinări, urmând a fi informat cu privire la data programării pentru efectuarea propriu-zisă a serviciului consular.
 10. Data de programare se oferă în funcție de programările disponibile după ce solicitarea a fost transmisă prin Ghișeul Consular Online și a fost aprobată de Oficiul Consular, iar data programărilor diferă în funcție de misiunea diplomatică/oficiul consular român la care urmează să fiți arondat. Data estimativă a programărilor poate fi verificată accesând https://maier-consultants.com/programari-estimate.
 11. Timpul de verificare a cererii de către  misiunea diplomatică/oficiul consular român variază, iar timpul de așteptare nu poate fi estimat.
 12. În orice moment, în funcție de serviciul ales, MAIER Consultants sau misiunea diplomatică/oficiul consular român vă pot solicita documente sau informații suplimentare, iar lipsa sau refuzul de a oferi aceste informații sau documente face imposibilă soluţionarea cererii.
 13. În cazul în care ați depus o cerere pentru intermedierea unui serviciu consular însă din anumite motive nu doriți să continuați obținerea documentelor dorite cu ajutorul MAIER Consultants, anularea cererii se face strict în conformitate cu TERMENII ȘI CONDIȚIILE (POLITICA) DE ANULARE.
 14. Prin depunerea cererii ați luat cunoştinţă despre taxele consulare practicate la misiunile diplomatice/oficiile consulare ale României, documentele necesare obţinerii serviciului consular solicitat şi procedura eliberării acestuia prin intermediul mijloacelor de informare publică puse la dispoziţie de Ministerul Afacerilor Externe al României (portalul Centrului de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate – www.informatiiconsulare.ro, paginii web a instituţiei – www.mae.ro) şi de către misiunea diplomatică/oficiul consular din statul de reşedinţă.
 15. Prin depunerea cererii declarați că veți furniza date corecte și complete și înțelegeți faptul că furnizarea de date false sau incomplete va atrage după sine fie respingerea cererii de serviciu consular, fie imposibilitatea folosirii documentului respectiv.
 16. Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră sunt transmise către misiunea diplomatică/oficiul consular român, prin completarea formularului aferent serviciului solicitat, prin intermediul Ghișeului Consular Online (www.econsulat.ro), iar aceste date sunt prelucrate de Ministerul Afacerilor Externe în strictă conformitate cu dispoziţiile RGPD pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
 17. În cazul serviciilor consulare, taxele achitate sunt strict pentru consultanță, procesare date, întocmirea electronică a documentației necesare, completarea formularului aferent serviciului solicitat cât și obținerea unei programări la misiunea diplomatică/oficiul consular român prin intermediul Ghișeului Consular Online.
 18. Neprezentarea la misiunea diplomatică/oficiul consular român la data și ora programării duce la pierderea posibilității prestării serviciului solicitat. În situația neprezentării, dosarul dvs electronic poate fi șters de către MAIER Consultants sau misiunea diplomatică/oficiul consular român. Cererea poate fi redepusă contra cost.
 19. Reprogramarea unui serviciu consular depus prin MAIER Consultants se efectuează în conformitate cu TERMENII ȘI CONDIȚIILE SERVICIILOR PREMIUM.
 20. În situația în care nu v-ați prezentat la programarea obținută cu ajutorul MAIER Consultants însă doriți să obțineți o programare la Consulat fără a solicita serviciile MAIER Consultants, toate solicitările trebuie adresate Centrului de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate – www.informatiiconsulare.ro, sau către misiunea diplomatică/oficiul consular din statul de reşedinţă.
 21. MAIER Consultants este doar un operator de date pentru obținerea programărilor la Misiunile Diplomatice / Oficiile Consulare române și de aceea nu poate fi făcut responsabil pentru returnarea taxelor achitate în cazul refuzului eliberării acestor documente de către autoritățile competente române.
 22. În condițiile în care dosarul de programare a fost transmis electronic prin platforma www.econsulat.ro și programarea a fost stabilită, se consideră finalizarea contractuală dintre MAIER Consultants și dvs.
 23. Ca metodă de siguranță, nu este posibilă depunerea unei noi cereri pe eConsulat, dacă dvs, sau altcineva în numele dvs, a încercat completarea unui formular pe eConsulat, însă serviciul nu a fost finalizat. În această situație veți primi de la MAIER Consultants o notificare prin care vi se solicită să ștergeți dosarele care ne împiedică să efectuăm o depunere. În situația în care confirmați ștergerea cererilor, iar consultanții noștri întâmpină aceeași situație și nu reușesc nici din a doua încercare, să depună dosarul dvs pe eConsulat, se consideră utilizate taxele achitate. Pentru o nouă depunere trebuie achitate taxele aferente serviciului dorit.

1. PAȘAPORTUL SIMPLU ELECTRONIC și PAȘAPORTUL SIMPLU TEMPORAR

Paşaportul simplu electronic este documentul de călătorie care se eliberează, la cerere, cetăţenilor români care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege şi nu se află în una dintre situaţiile de suspendare a dreptului de a călători în străinătate.

1. a) Servicii incluse în taxele achitate către MAIER Consultants sunt:

 • stabilirea eligibilitatii și verificarea documentele necesare (electronic);
 • servicii de consultanță strict pentru întocmirea documentației direct necesare aplicării pentru pașaport;
 • întocmirea documentației necesare, în format electronic, și informarea dvs. cu privire la documentele pe care trebuie să le prezentați la misiunea diplomatică/oficiul consular român, în original și fotocopie, după caz.
 • completarea formularului pe eConsulat, încărcarea documentelor primite de la dvs. și trimiterea cererii spre prevalidare.
 • după prevalidarea cererii de către Oficiul Consular, vă contactăm telefonic pentru a vă confirma prima dată de programare disponibilă.
 • vă transmitem în formă scrisă următoarele:
  • data și ora exactă a programării;
  • adresa misiunii diplomatice/secției consulare la care trebuie să vă prezentați;
  • taxele consulare care trebuie achitate în ziua programării;
  • link-uri către pagina web a misiunii diplomatice/oficiului consular român la care sunteți arondat, unde puteți găsi informații suplimentare; 

1. b) În taxele achitate nu sunt incluse:

 • taxele consulare (taxele de emitere a pașaportului) pe care trebuie să le achitați dvs. la misiunea diplomatică/oficiul consular român la care aveți programarea;
 • trimiterea pașaportului dvs. prin poștă/curier;
 • reprogramarea din orice motiv: neprezentare, refuzul misiunii diplomatice/secției consulare române de a vă presta serviciul, lipsa documentelor necesare etc.;
 • servicii de consultanță sau alte servicii necesare pentru obținerea documentelor lipsă;
 • serviciile premium (decât dacă au fost achiziționate separat, prin abonament sau individual). Informații suplimentare despre serviciile premium puteți găsi pe https://maier-consultants.com/servicii-premium/;
 • orice alte taxe și costuri care apar în procesul de obținere a programării sau a pașaportului solicitat;


2. TITLUL DE CĂLĂTORIE

Este documentul care se eliberează de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României cetăţenilor români aflaţi în străinătate care nu mai posedă document de călătorie valabil, numai pentru ca titularul să se întoarcă în ţară (România).

În anumite situații speciale, acest document este folosit ca document de identitate în procesul de obținere a unor documente de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare, în situația în care solicitantul nu mai deține documente de identitate românești valabile.

2. a) Servicii incluse în taxele achitate către MAIER Consultants sunt:

 • stabilirea eligibilitatii și verificarea documentele necesare (electronic);
 • servicii de consultanță strict pentru întocmirea documentației direct necesare aplicării pentru obținerii titlului de călătorie;
 • întocmirea documentației necesare, în format electronic, și informarea dvs. cu privire la documentele pe care trebuie să le prezentați la misiunea diplomatică/oficiul consular român, în original și fotocopie, după caz.
 • completarea formularului pe eConsulat, încărcarea documentelor primite de la dvs. și trimiterea cererii spre prevalidare.
 • după prevalidarea cererii de către Oficiul Consular, vă contactăm telefonic pentru a vă confirma prima dată de programare disponibilă.
 • vă transmitem în formă scrisă următoarele:
  • data și ora exactă a programării;
  • adresa misiunii diplomatice/secției consulare la care trebuie să vă prezentați;
  • recomandări cu privire la locația unde puteți efectua pozele necesare eliberării titlului de călătorie;
  • link-uri către pagina web a misiunii diplomatice/oficiului consular român la care sunteți arondat, unde puteți găsi informații suplimentare; 

2. b) În taxele achitate nu sunt incluse:

 • reprogramarea din orice motiv: neprezentare, refuzul misiunii diplomatice/secției consulare române de a vă presta serviciul, lipsa documentelor necesare etc.;
 • serviciile de apostilare și/sau traducere a certificatului de naștere străin, în cazul în care solicitantul nu a deținut un certificat de naștere românesc;
 • pozele necesare eliberării titlului de călătorie;
 • servicii de consultanță sau alte servicii necesare pentru obținerea documentelor lipsă;
 • serviciile premium (decât dacă au fost achiziționate separat, prin abonament sau individual). Informații suplimentare despre serviciile premium puteți găsi pe https://maier-consultants.com/servicii-premium/;
 • orice alte taxe și costuri care apar în procesul de obținere a programării sau a titlului de călătorie solicitat;

3. PROCURĂ CARTE DE IDENTITATE (P-016)

Potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, misiunile diplomatice şi oficiile consulare nu eliberează cărţi de identitate. Persoanele interesate pot solicita autentificarea de către Secţia Consulară a unei procuri speciale prin care să împuternicească pe cineva din România pentru depunerea tuturor documentelor necesare eliberării cărţii de identitate. Persoana împuternicită trebuie să se prezinte la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor din localitatea de domiciliu a solicitantului.

3.a) Servicii incluse în taxele achitate către MAIER Consultants sunt:

 • stabilirea eligibilității și verificarea documentele necesare (electronic);
 • servicii de consultanță strict pentru întocmirea documentației direct necesare aplicării pentru procura notarială în procesul de reînnoirea cărții de identitate românești;
 • întocmirea documentației necesare, în format electronic, și informarea dvs. cu privire la documentele pe care trebuie să le prezentați la misiunea diplomatică/oficiul consular român, în original și fotocopie, după caz;
 • completarea formularului pe eConsulat, încărcarea documentelor primite de la dvs. și trimiterea cererii spre prevalidare;
 • după prevalidarea cererii de către Oficiul Consular, vă contactăm telefonic pentru a vă confirma prima dată de programare disponibilă;
 • vă transmitem în formă scrisă următoarele:
  • data și ora exactă a programării;
  • adresa misiunii diplomatice/secției consulare la care trebuie să vă prezentați;
  • recomandări cu privire la locația unde puteți efectua pozele necesare pentru eliberarea procurii notariale;
  • link-uri către pagina web a misiunii diplomatice/oficiului consular român la care sunteți arondat, unde puteți găsi informații suplimentare; 

3.b) În taxele achitate nu sunt incluse:

 • reprogramarea din orice motiv: neprezentare, refuzul misiunii diplomatice/secției consulare române de a vă presta serviciul, lipsa documentelor necesare etc.;
 • pozele necesare eliberării procurii notariale;
 • servicii de consultanță sau alte servicii necesare pentru obținerea documentelor lipsă;
 • taxele pentru procurator;
 • serviciile premium (decât dacă au fost achiziționate separat, prin abonament sau individual). Informații suplimentare despre serviciile premium puteți găsi pe https://maier-consultants.com/servicii-premium/;
 • orice alte taxe și costuri care apar în procesul de obținere a programării sau a procurii notariale solicitate sau în procesul de trimiterea procurii sau a documentelor necesare în/din România etc.;

4. PRIMA CARTE DE IDENTITATE

4.a) Servicii incluse în taxele achitate către MAIER Consultants sunt:

 • stabilirea eligibilității și verificarea documentele necesare (electronic);
 • servicii de consultanță strict pentru întocmirea documentației direct necesare aplicării pentru obținerea primei cărții de identitate românești pentru minori;
 • template-ul necesar pentru a obține adeverința de la școala la care învață minorul;
 • întocmirea documentației necesare, în format electronic, și informarea dvs. cu privire la documentele pe care trebuie să le prezentați la misiunea diplomatică/oficiul consular român, în original și fotocopie, după caz;
 • completarea formularului pe eConsulat, încărcarea documentelor primite de la dvs. și trimiterea cererii spre prevalidare;
 • după prevalidarea cererii de către Oficiul Consular, vă contactăm telefonic pentru a vă confirma prima dată de programare disponibilă;
 • vă transmitem în formă scrisă următoarele:
  • data și ora exactă a programării;
  • adresa misiunii diplomatice/secției consulare la care trebuie să vă prezentați;
  • recomandări cu privire la locația unde puteți efectua pozele necesare pentru obținerea primei cărții de identitate românești pentru minori.
  • link-uri către pagina web a misiunii diplomatice/oficiului consular român la care sunteți arondat, unde puteți găsi informații suplimentare; 

4.b) În taxele achitate nu sunt incluse:

 • reprogramarea din orice motiv: neprezentare, refuzul misiunii diplomatice/secției consulare române de a vă presta serviciul, lipsa documentelor necesare etc.;
 • pozele necesare aplicării pentru obținerea primei cărții de identitate românești pentru minori;
 • serviciile de apostilare și/sau traducere a documentului eliberat de către autorităţile locale prin care se ateste motivul pentru care minorul nu se poate deplasa în ţară, după caz;
 • serviciile de legalizare notarială a documentului eliberat de către autorităţile locale prin care se ateste motivul pentru care minorul nu se poate deplasa în ţară, după caz;
 • taxa pentru eliberarea primei cărții de identitate românești pentru minori;
 • obținerea adeverinței prin care părinții sau minorul fac dovada domiciliului din România;
 • servicii de consultanță sau alte servicii necesare pentru obținerea documentelor lipsă;
 • serviciile premium (decât dacă au fost achiziționate separat, prin abonament sau individual). Informații suplimentare despre serviciile premium puteți găsi pe https://maier-consultants.com/servicii-premium/;
 • orice alte taxe și costuri care apar în procesul de obținere a programării sau a primei cărți de identitate solicitate sau în procesul de trimitere a documentelor necesare în/din România etc.;

5. ÎNSCRIEREA CERTIFICATULUI DE NAȘTERE BRITANIC

 1. a) Servicii incluse în taxele achitate către MAIER Consultants sunt:
 • stabilirea eligibilității și verificarea documentele necesare (electronic);
 • servicii de consultanță strict pentru întocmirea documentației direct necesare aplicării pentru înscrierea certificatului de naștere britanic în registrele de stare civilă române;
 • întocmirea documentației necesare, în format electronic, și informarea dvs. cu privire la documentele pe care trebuie să le prezentați la misiunea diplomatică/oficiul consular român, în original și fotocopie, după caz;
 • completarea formularului pe eConsulat, încărcarea documentelor primite de la dvs. și trimiterea cererii spre prevalidare;
 • după prevalidarea cererii de către Oficiul Consular, vă contactăm telefonic pentru a vă confirma prima dată de programare disponibilă;
 • vă transmitem în formă scrisă următoarele:
  • data și ora exactă a programării;
  • adresa misiunii diplomatice/secției consulare la care trebuie să vă prezentați;
  • link-uri către pagina web a misiunii diplomatice/oficiului consular român la care sunteți arondat, unde puteți găsi informații suplimentare; 
 1. b) În taxele achitate nu sunt incluse:
 • reprogramarea din orice motiv: neprezentare, refuzul misiunii diplomatice/secției consulare române de a vă presta serviciul, lipsa documentelor necesare etc.;
 • serviciile de apostilare și/sau traducere a certificatului de naștere britanic;
 • taxele necesare obținerii sau corectării certificatului de naștere britanic, după caz;
 • servicii de consultanță sau alte servicii necesare pentru obținerea documentelor lipsă;
 • serviciile premium (decât dacă au fost achiziționate separat, prin abonament sau individual). Informații suplimentare despre serviciile premium puteți găsi pe https://maier-consultants.com/servicii-premium/;
 • orice alte taxe și costuri care apar în procesul de obținere a programării, în procesul de înscriere/transcriere a certificatului de naștere britanic și obținerea certificatului de naștere românesc;

6. ÎNSCRIEREA CERTIFICATULUI DE CĂSĂTORIE BRITANIC

 1. a) Servicii incluse în taxele achitate către MAIER Consultants sunt:
 • stabilirea eligibilității și verificarea documentele necesare (electronic);
 • servicii de consultanță strict pentru întocmirea documentației direct necesare aplicării pentru înscrierea certificatului de căsătorie britanic în registrele de stare civilă române;
 • întocmirea documentației necesare, în format electronic, și informarea dvs. cu privire la documentele pe care trebuie să le prezentați la misiunea diplomatică/oficiul consular român, în original și fotocopie, după caz;
 • completarea formularului pe eConsulat, încărcarea documentelor primite de la dvs. și trimiterea cererii spre prevalidare;
 • după prevalidarea cererii de către Oficiul Consular, vă contactăm telefonic pentru a vă confirma prima dată de programare disponibilă;
 • vă transmitem în formă scrisă următoarele:
  • data și ora exactă a programării;
  • adresa misiunii diplomatice/secției consulare la care trebuie să vă prezentați;
  • link-uri către pagina web a misiunii diplomatice/oficiului consular român la care sunteți arondat, unde puteți găsi informații suplimentare; 
 1. b) În taxele achitate nu sunt incluse:
 • reprogramarea din orice motiv: neprezentare, refuzul misiunii diplomatice/secției consulare române de a vă presta serviciul, lipsa documentelor necesare etc.;
 • serviciile de apostilare și/sau traducere a certificatului de căsătorie britanic;
 • taxele necesare obținerii sau corectării certificatului de căsătorie britanic, după caz;
 • servicii de consultanță sau alte servicii necesare pentru obținerea documentelor lipsă;
 • obținerea documentelor care atestă schimbarea numelui soților: cartea de identitate, pașaport etc, după caz;
 • serviciile premium (decât dacă au fost achiziționate separat, prin abonament sau individual). Informații suplimentare despre serviciile premium puteți găsi pe https://maier-consultants.com/servicii-premium/;
 • orice alte taxe și costuri care apar în procesul de obținere a programării, în procesul de înscriere/transcriere a certificatului de căsătorie britanic și obținerea certificatului de căsătorie românesc;

7. ÎNSCRIEREA CERTIFICATULUI DE DECES BRITANIC

 1. a) Servicii incluse în taxele achitate către MAIER Consultants sunt:
 • stabilirea eligibilității și verificarea documentele necesare (electronic);
 • servicii de consultanță strict pentru întocmirea documentației direct necesare aplicării pentru înscrierea certificatului de deces britanic în registrele de stare civilă române;
 • întocmirea documentației necesare, în format electronic, și informarea dvs. cu privire la documentele pe care trebuie să le prezentați la misiunea diplomatică/oficiul consular român, în original și fotocopie, după caz;
 • completarea formularului pe eConsulat, încărcarea documentelor primite de la dvs. și trimiterea cererii spre prevalidare;
 • după prevalidarea cererii de către Oficiul Consular, vă contactăm telefonic pentru a vă confirma prima dată de programare disponibilă;
 • vă transmitem în formă scrisă următoarele:
  • data și ora exactă a programării;
  • adresa misiunii diplomatice/secției consulare la care trebuie să vă prezentați;
  • link-uri către pagina web a misiunii diplomatice/oficiului consular român la care sunteți arondat, unde puteți găsi informații suplimentare; 
 1. b) În taxele achitate nu sunt incluse:
 • reprogramarea din orice motiv: neprezentare, refuzul misiunii diplomatice/secției consulare române de a vă presta serviciul, lipsa documentelor necesare etc.;
 • serviciile de apostilare și/sau traducere a certificatului de deces britanic;
 • taxele necesare obținerii sau corectării certificatului de deces britanic, după caz;
 • servicii de consultanță sau alte servicii necesare pentru obținerea documentelor lipsă;
 • serviciile premium (decât dacă au fost achiziționate separat, prin abonament sau individual). Informații suplimentare despre serviciile premium puteți găsi pe https://maier-consultants.com/servicii-premium/;
 • orice alte taxe și costuri care apar în procesul de obținere a programării, în procesul de înscriere/transcriere a certificatului de deces britanic și obținerea certificatului de deces românesc;

TERMENII ȘI CONDIȚIILE (POLITICA) DE ANULARE

V. SERVICIILE DE TRADUCERE
a) MAIER Consultants subcontractează/intermediază serviciile profesionale oferite de translatori/traducători autorizați de Ministerul Justiției și/sau înregistrați cu Ambasada României din zona în care urmează să folosiți documentul tradus. Pentru soluționarea cererii dvs, MAIER Consultants transmite securizat numele solicitantului, adresa de corespondență și documentele care urmează să fie traduse. În cazul în care nu doriți ca datele dumneavoastră să fie subcontractate, vă rugăm să nu solicitați acest serviciu. Depunerea cererii reprezintă consimțământul dvs.
b) După efectuarea plății și finalizarea serviciului solicitat, documentele sunt trimise prin poștă sau curier. MAIER Consultants nu se face responsabil de pierderea sau deteriorarea documentelor de către compania de livrări. MAIER Consultants nu își asumă nicio responsabilitate pentru pierderea, distrugerea, deteriorarea sau întârzierea documentelor trimise prin poștă sau curier. În cazul unui incident vă rugăm să contactați direct compania prestatoare a serviciului de curierat. În acest caz se pot emite alte documente care să le înlocuiască pe cele pierdute, contra cost.

VI. SERVICIILE DE APOSTILARE/SUPRALEGALIZARE

VII. SERVICII DE CONSULTANȚĂ PROFESIONALĂ
a)În majoritatea cazurilor, serviciile de consultanță sunt oferite gratuit de către MAIER Consultants, în special dacă urmează ca noi să vă soluționăm cererea dvs, însă în situația în care dvs solicitați un anumit tip de consultanță care poate fi efectuată doar de specialiști în domeniu, acest serviciu este taxat dupa cum urmeaza:

– cu £60 pentru maxim 30 minute, in cazul in care solicitarea dvs. este o urgenta si doriti ca procesul de consultanta sa va fie livrat in 1-2 zile lucratoare;
– cu £60 pentru maxim 30 minute, in cazul in care solicitarea dvs. este consultanță în imigrări, în special pentru persoanele care doresc să aplice pentru rezidența permanentă în UK;
– cu £15 pentru maxim 10 minute, in cazul in care solicitarea dvs. nu este o urgenta, iar procesul de consultanta va este livrat in 2-3 zile lucratoare.

b) Timpul de consultanta este limitat la un singur apel telefonic cat si la intervalul de timp achitat. In situatia in care va contactam telefonic si nu ati raspuns, vom incerca recontactarea dvs, in aceeasi zi, gratuit. Daca nu raspundeti apelurilor noastre, in una din cele 2 incercari, serviciu de consultanta se considera prestat. Pentru a solicita din nou acest serviciu, trebuie sa achitati o noua taxa de consultanta.

c) In situatia in care dvs ne-ati contactat telefonic si ati solicitat si primit informatii din partea consultantilor nostri, indiferent de tipul informatiei primite sau de timpul alocat pentru consultanta, vom emite o factura de consultanta in valoare de £60, pentru fiecare apel telefonic. Aceasta factura trebuie achitata in maxim 30 de zile. Daca factura nu este achitata, vi se va restrictiona accesul la serviciile noastre, pana la achitarea integrala a facturii si vom incepe procedura de recuperare a creantelor, pe cale legala.

d) Situatii in care nu se emit facturi de consultanta, conform literei c) din VII. SERVICII DE CONSULTANȚĂ PROFESIONALĂ:

– ne contactati cu privire la un dosar deja in lucru, iar apelul telefonic este pentru un serviciu deja achitat;
– ati fost contactat/a de catre noi, iar apelul respectiv este initiat de catre un consultant, cu privire la un serviciu deja achitat catre noi;

Tipuri de consultanță oferită:
– consultanță în vederea obținerii anumitor documente sau servicii prin Secțiile Consulare sau Misiunile Diplomatice sau prin intermediul GHIȘEULUI CONSULAR ONLINE;
– consultanță în imigrări, în special pentru persoanele care doresc să aplice pentru rezidența permanentă în UK;
– consultanță pentru alegerea unui avocat și/sau începerea unui proces pe teritoriu României sau în strainătate;
– consultanță generală, după caz.

VIII. TERMENI ȘI CONDIȚII PENTRU REDACTAREA ȘI LEGALIZAREA UNUI  ACT NOTARIAL PRIN MAIER CONSULTANTS
a) MAIER Consultants subcontractează/intermediază serviciile profesionale prestate de către birouri notariale din România sau din străinătate pentru redactarea și legalizarea actelor notariale solicitate de dvs.
b) Pentru redactarea documentului solicitat este necesar ca aplicantul să transmită către MAIER Consultants copii ale documentelor justificative, originale și valabile, aflate în posesia acestuia.
c) Redactarea documentelor se efectuează de către echipa MAIER Consultants, sau după caz, de către biroul notarial partener.
d) Documentele redactate prin intermediul MAIER Consultants au valoare juridică doar după ce s-au efectuat toate procedurile de legalizare și supralegalizare, după caz.
e) Pentru efectuarea legalizării semnăturii dvs, este necesar ca dvs. să prezentați documentul redactat cu ajutorul MAIER Consultants, la un biroul notarial partener sau la un birou notarial ales de dvs.
f) Dacă alegeți ca legalizarea documentului să se efectueze printr-un birou notarial partener, este necesar ca dvs. să vă deplasați personal pentru prezentarea documentelor justificative, în original, verificarea conținutului documentului redactat, semnarea și ridicarea actului notarial.
g) MAIER Consultants are posibilitatea de a transmite documentul redactat direct către dvs, pentru a fi prezentat unui notar local, la alegerea dvs, pentru îndeplinirea procedurilor necesare legalizării.
h) Dacă actul notarial urmează să fie folosit într-o țară semnatară a Convenţiei de la Haga din 1961, este necesară aplicarea apostilei pe fiecare act notarial.
i) La semnarea și ridicarea actului notarial, toți semnatarii confirmă că actul notarial a fost redactat și conține toate elementele solicitate de aceștia.
j) MAIER Consultants nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul documentului, deoarece acesta a fost redactat la cererea semnatarilor.

IX. TAXELE ACHITATE
a) În cazul serviciilor consulare, taxele achitate sunt strict pentru consultanță, procesare date, întocmirea documentației necesare, transmiterea datelor spre Secția Consulară cât și programarea dvs pentru ridicarea documentelor, prin intermediul GHIȘEULUI CONSULAR ONLINE. În cazul altor servicii, taxele achitate sunt pentru prestarea sau intermedierea serviciului solicitat.

b) MAIER Consultants utilizează un sistem automat de facturare, iar în cazul in care dvs. ati efectuat anterior o plata catre MAIER Consultants, deoarece cardul cu care ati achitat a fost salvat in baza noastra de date, facturile emise si neachitate vor fi preluate automat de catre sistem, cu ajutorul Stripe, de pe acel card. Mai multe informatii despre Stripe, gasiti pe https://stripe.com/gb. Ramane strict responsabilitatea dvs. de a clarifice cu proprietarul cardului, orice posibile neplaceri cauzate de salvarea in baza noastra de date, a unui card care nu va apartine.

X. PLATA
a) Serviciile solicitate pot fi plătite prin credit card, transfer bancar sau prin tranzacție bancară la sediul sediul băncii dumneavoastră sau la orice ghișeu al băncii unde este deschis contul MAIER Consultants. Soluționarea solicitării se face numai după ce plata integrală a fost efectuată.
b) Taxa de procesare se aplică pentru toate comenzile care sunt realizate online pe site-ul MAIER Consultants, telefonic, prin email sau prin orice altă metodă de contact. La finalizarea plății, o factură va fi transmisă automat pe adresa dvs de email cu care v-ați înregistrat. O copie a facturii poate fi solicitată oricând prin email la billing@maier-consultants.com.
c) În cazul transmiterii cererii dvs prin formular online, plata cu cardul este procesată securizat de către Stripe, iar MAIER Consultants nu are acces la datele dvs bancare. Prin introducerea datelor dvs bancare vă exprimaţi acordul cu privire la Termenii și Condițiile disponibile pe https://stripe.com/payment-terms/legal. Se pot aplica taxe suplimentare pentru plata cu cardul.
d) În condițiile în care, la efectuarea plații cu cardul, indiferent de canalul de comunicare ales, efectuați o plată cu un card care nu este pe numele dvs, prin utilizarea acestei metode de plată confirmați că ați primit consimțământul titularului cardului și că acesta a citit și înțeles Termenii și Condițiile de utilizare a serviciilor noastre.
e) Datorită faptului că apelurile telefonice de la/către MAIER Consultants pot fi înregistrate pentru instruire și calitate, în cazul în care efectuați o plată cu cardul prin telefon, aceste date pot fi înregistrate și stocate. Deși luăm toate măsurile necesare pentru a proteja datele dvs, MAIER Consultants nu poate fi considerat responsabil legal în cazul unei infracțiuni comise de o terță persoană. În acest caz responsabilitatea legală revine persoanei care a comis această infracţiune. Pentru a evita orice neplăcere vă sugerăm să nu transmiteți prin telefon, email sau orice alte formă scrisă direct către angajații sau colaboratorii noștri, informațiile de pe cardul dvs bancar, ci să efectuați un transfer bancar sau să completați formularul de plată securizat.

XI. ANULĂRI, MODIFICĂRI, RETURNĂRI

a) După completarea formularului de solicitare a serviciilor MAIER Consultants, pe site-ul www.maier-consultants.com, consultanții noștri vor începe imediat procesarea cererii dvs. Dacă cererea transmisă prin acest formular nu poate fi soluționată, se va efectua o restituirea automată a taxelor achitate pe cardul cu care ați achitat sau printr-o metoda de plată alternativă. Nu poate fi considerat motiv de returnare a taxei de procesare lipsa documentelor necesare procesării serviciului solicitat, refuzul clientului de a le obține, neîntelegerea procesului de soluționare, data programării la Consulat etc.

b) Toate comenzile efectuate telefonic sunt finale și nu pot fi anulate sau modificate. Odată achitat un serviciu, nu se poate solicita restituirea taxelor, indiferent de motiv, exceptand situatia detaliata la litera d) din cadrul X. ANULĂRI, MODIFICĂRI, RETURNĂRI.

c) Returnarea taxei de consultanță achitată telefonic, este posibilă dacă au trecut 48h – două zile lucrătoare, în cazul consultanței generale și 10 zile lucrătoare în cazul consultanței pentru rezidență, și nu ati fost contactat.

d) Taxa achitata telefonic, pentru intocmirea documentatiei necesare si programarea la Consulat, nu este considerata taxa de consultanta incadrata la d) din cadrul IX. TAXELE ACHITATE. Returnarea acestei taxe nu este posibila, decat daca depunerea a avut loc in conditiile detaliate la  litera b) din cadrul XI. ANULĂRI, MODIFICĂRI, RETURNĂRI.

e) Taxa achitata pentru factura emisa ca urmare a procesului de consultanta oferita telefonic si detaliata la litera c) din VII. SERVICII DE CONSULTANȚĂ PROFESIONALĂ, nu poate fi returnata.

f) În situația în care ați semnat contractul emis ca urmare a solicitării serviciilor noastre, taxele afișate trebuie achitate în termen de 30 de zile, chiar dacă nu mai doriți să folosiți serviciile achiziționate. În situația în care doriți anularea comenzii sau refuzați achitarea sumei afișate pe contract, MAIER Consultants va anula prezenta comanda  după expirarea termenului de 30 de zile de la data semnării si va percepe o taxa de administrare în valoare de £60 sau 50% din valoarea sumei afisate pe documentul semnat, în funcție de care valoare este mai mare, pentru a acoperi cheltuielile administrative și serviciile de consultanță prestate în procesul de emiterea prezentului document.

g) În situația în care ați solicitat serviciile MAIER Consultants iar o cotație sau un contract a fost emis însă nu mai doriți utilizarea serviciilor noastre, indiferent de motiv, dacă nu ați semnat documentul emis, acesta expiră în 30 de zile de la data emiterii. În acest caz, MAIER Consultants va emite o factura în valoare de £60 pentru a acoperi cheltuielile administrative și serviciile de consultanță prestate în procesul de emiterea respectivului document. Factura emisă va fi atașată contului dvs iar accesul la serviciile companiei va fi restricționat până la achitarea facturii emise.

h) În cazul în care s-a efectuat o autorizare a cardului dvs bancar, suma autorizată poate fi folosită pentru achitarea facturii emise ca urmare a situației mentionate la cap. X, litera g) sau a altor facturi emise ulterior.

XII. TIMPUL DE PROCESARE A CERERII

a) PROCESAREA CERERII ÎN REGIM STANDARD

Datorită numărului mare de solicitări, MAIER Consultants procesează cererile trimise de dvs, în ordinea sosirii acestora, iar timpul estimativ de preluare a unui dosar depus în regim standard este de aproximativ 7-10 zile lucrătoare.

Pentru a reduce timpul de așteptare ne puteți contacta telefonic pentru a achiziționa unul dintre serviciile premium. Numerele noastre de contact sunt disponibile pe https://maier-consultants.com/contact/ iar programul cu publicul este de luni până vineri între 9:00 și 18:00, ora României.

b) PROCESAREA CERERII ÎN 72H

În situația în care ați achiziționat acest serviciu, individual sau printr-un abonament, veți beneficia de procesarea cererii transmise în maxim 72h, mai exact în  2-3 zile lucrătoare, din momentul în care ați semnat contractul de prestări servicii, ați achitat taxele conform cotației trimise și deținem toate documentele și informațiile necesare procesării. 

c) PROCESAREA CERERII ÎN 24H

În situația în care ați achiziționat acest serviciu, individual sau printr-un abonament, veți beneficia de procesarea cererii transmise în maxim 24h, mai exact în 1 zi lucrătoare, din momentul în care ați semnat contractul de prestări servicii, ați achitat taxele conform cotației trimise  și deținem toate documentele și informațiile necesare procesării. 

XIII. COOKIES
Pentru a respecta noile reguli, folosim un sistem de clasificare a diferitelor tipuri de cookie-uri pe care le folosim pe site-ul Web sau care pot fi scoase de terți prin site-urile noastre. Clasificarea a fost dezvoltată de Camera Internațională de Comerț din Marea Britanie și explică mai multe despre cookie-urile pe care le folosim, de ce le folosim și despre funcționalitatea pe care o veți pierde dacă decideți că nu doriți să le aveți pe dispozitiv. Vă asigurăm că lucrăm la alte îmbunătățiri privind confidențialitatea și cookie-urile pe site-ul Web. Varianta GDPR în limba engleză poate fi accesată pe https://maier-consultants.com/cookies-policy .

1. Ce este un cookie?
Fișierele cookie sunt fișiere text care conțin cantități mici de informații, care sunt descărcate pe computerul personal, pe dispozitivul mobil sau pe alt dispozitiv când vizitați un site web. Modulele cookie sunt apoi trimise înapoi la site-ul Web original la fiecare vizită ulterioară sau la un alt site care recunoaște acel cookie. Cookie-urile sunt utile deoarece permit unui site să recunoască dispozitivul unui utilizator.
Cookie-urile persistente – aceste module cookie rămân în dispozitivul unui utilizator pentru perioada de timp specificată în cookie. Acestea sunt activate de fiecare dată când utilizatorul vizitează site-ul web care a creat acel cookie.
Cookie-uri pentru sesiuni – aceste cookie-uri permit operatorilor de site-uri să lege acțiunile unui utilizator în timpul unei sesiuni de browser. O sesiune de browser începe când un utilizator deschide fereastra browserului și termină când închide fereastra browserului. Cookie-urile pentru sesiuni sunt create temporar. După ce închideți browserul, toate cookie-urile de sesiune sunt șterse.
Cookie-urile au utilizări diferite, cum ar fi să vă permită să navigați eficient între pagini, să vă memoreze preferințele dvs. și, în general, să îmbunătățească experiența utilizatorului. De asemenea, acestea pot ajuta ca anunțurile pe care le vedeți online să fie mai relevante pentru dvs. și interesele dvs.
Mai multe informații despre cookie-uri pot fi găsite la www.allaboutcookies.org și www.youronlinechoices.eu.

2. Cookie-urile utilizate pe site-ul Web
Unele cookie-uri utilizate pe acest site sunt esențiale. Altele nu sunt esențiale. Acest lucru depinde de funcționalitățile site-ului care sunt esențiale pentru dvs. În categoriile de mai jos enumerăm modul în care folosim modulele cookie. Puteți decide dacă doriți să continuați să utilizați site-ul nostru cu cookie-uri sau să le dezactivați modificând setările browserului. Acest lucru este descris în secțiunea “Utilizarea setărilor browserului pentru a gestiona modulele cookie”.

3. Cookie-urile strict necesare
Aceste cookie-uri permit serviciile pe care le-ați solicitat în mod special. Pentru acele tipuri de cookie-uri care sunt strict necesare, nu este necesar un consimțământ.
Aceste cookie-uri sunt esențiale pentru a vă permite să vă deplasați pe site și să utilizați funcțiile sale, cum ar fi accesarea zonelor protejate ale site-ului. Fără aceste servicii cookie-uri pe care le-ați solicitat, cum ar fi coșurile de cumpărături sau e-facturarea, nu pot fi furnizate.

4. Performanțe – cookie de performanță
Aceste cookie-uri colectează informații anonime pe paginile vizitate. Prin utilizarea Site-ului, sunteți de acord că putem plasa aceste tipuri de cookie-uri pe dispozitivul dvs.
Aceste cookie-uri colectează informații despre modul în care vizitatorii utilizează site-ul Web, de exemplu, care dintre paginile vizitatorilor se adresează cel mai des și dacă primesc mesaje de eroare de pe paginile web. Aceste cookie-uri nu colectează informații care identifică un vizitator. Toate informațiile pe care le colectează aceste cookie-uri sunt agregate și, prin urmare, anonime. Acesta este folosit numai pentru a îmbunătăți modul în care funcționează site-ul Web.

5. Cookie-uri de funcționalitate
Aceste cookie-uri rețin alegerile pe care le faceți pentru a vă îmbunătăți experiența. Prin utilizarea Site-ului, sunteți de acord că putem plasa aceste tipuri de cookie-uri pe dispozitivul dvs.
Aceste module cookie permit site-ului să-și amintească alegerile pe care le faceți (cum ar fi numele dvs. de utilizator, limba sau regiunea în care vă aflați) și să oferiți funcții îmbunătățite și mai personale. Aceste cookie-uri pot fi, de asemenea, folosite pentru a vă aminti schimbările pe care le-ați făcut în ceea ce privește dimensiunea textului, fonturile și alte părți ale paginilor web pe care le puteți personaliza. Acestea pot fi, de asemenea, folosite pentru a furniza servicii pe care le-ați solicitat, cum ar fi vizionarea unui videoclip sau comentarea unui blog. Informațiile pe care aceste cookie-uri le colectează pot fi anonime și nu pot urmări activitatea dvs. de navigare pe alte site-uri web.

6. Direcționarea sau cookie-urile publicitare
Aceste cookie-uri colectează informații despre obiceiurile dvs. de navigare, pentru a face publicitatea relevantă pentru dvs. și interesele dvs. Aceste cookie-uri sunt folosite pentru a oferi reclame mai relevante pentru dvs. și interesele dvs. Ele sunt, de asemenea, utilizate pentru a limita numărul de ori pe care le vedeți o reclamă, precum și pentru a ajuta la măsurarea eficacității campaniei de publicitate. Acestea sunt, de obicei, plasate de rețelele de publicitate cu permisiunea noastră. Ei își amintesc că ați vizitat un site web și că aceste informații sunt partajate cu alte organizații, cum ar fi agenții de publicitate. Destul de des, cookie-urile de vizare sau de publicitate vor fi legate de funcționalitatea site-ului furnizată de cealaltă organizație.

Ultima actualizare: 26.07.2020

error: Continut protejat!